Donează către Biserica BETEL Dumbrăveni prin completarea Declarației 230

Cine poate completa Declarația 230?

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care dispun direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii și care realizează următoarele venituri din România:

 • venituri din salarii și asimilate salariilor;
 • venituri din pensii;
 • venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă
  de venit;
 • venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate
  sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care
  venitul net se determină în sistem real;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe
  baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Instrucțiuni:

(mai ales pentru membrii Bisericii BETEL Dumbrăveni)

1. Formularele de mai jos se pot descărca și edita pe PC/Laptop (nu se poate pe telefon), apoi se vor imprima, semna și se vor transmite la casierul bisericii (personal sau pe email).Persoană de contact: Dănuț PavălEmail: danutpaval@yahoo.comNumăr telefon: 0740999401

2. Persoanele care nu pot imprima formularele, se pot adresa direct la fratele Dănuț Pavăl pentru a primi formularele listate și pentru a le completa.

3. Menționăm că această opțiune privind distribuirea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat va fi pentru o perioadă de 2 ani, conform opțiunii din Declarația 230.

4. Declarația 230 se poate depune direct la ANAF sau din Spațiul Privat Virtual (SPV).

Descărcă documente:

Termen de depunere:

30 iunie 2020*

*pentru cei care transmit la fratele Dănuț Pavăl, termenul este până pe 25 iunie 2020)

Lasă un răspuns