BETELINO: Sărbătoarea Copiilor – Grupa Mică

GRUPA MICĂ (clasa a I-a și a II-a)

Tema principală a momentului de laudă și glorie la adresa lui Dumnezeu a fost inspirată dintr-o resursă pe care o au toți oamenii: TIMPUL. Timpul a fost privit ca o resursă pe care o putem exploata pentr-o investiție eficientă în educația și pregătirea copiilor noștri.

”Am ales această temă privind în Cuvântul Sfânt care ne învață cum să trăim pe acest pământ. Este minunat să vedem cum Dumnezeu, prin Duhul Sfânt ne vorbește în detaliu ce să facem cu ceea ce El ne-a încredințat și cum să ne folosim timpul, chiar și orice secundă numărată de EL. Însuși Mântuitorul ne îndeamnă prin Cuvântul Său ,,să răscumpărăm vremea”(Efeseni 5:16). Prin acest verset suntem chemați să valorificăm orice clipă, să fim înțelepți în folosirea timpului.” spune Alexandra Știrbu, liderul echipei de învățători de la Grupa Mică.

Găsim în multe locuri în Scriptură porunca dată părinților să-și învețe copiii în Legea dată de Dumnezeu, să povestească copiilor experiențele avute alături de Tatăl nostru ceresc pentru a da slavă Împăratului și pentru a cultiva în inima micuților încrederea într-un Dumnezeu adevărat. Se insistă pe faptul că tăcerea nu ar trebui să existe, ci generațiile să comunice foarte mult între ele, să povestească minunile pe care le-a făcut Dumnezeu, dar și încercările prin care au fost trecuți pentru a se teme de El. Pentru ca poporul Israel să nu uite să asculte de Dumnezeu, El implementează acele semne de aducere aminte ,,Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca Legea Domnului să fie întotdeauna în gura ta” (Exod 13: 9). În Iosua capitolul 4, Dumnezeu îl instruiește pe Iosua cum să învețe poporul. Cele 12 pietre luate pe umăr de cei 12 bărbați, câte un bărbat din fiecare seminție, au avut menirea de a le aminti că trebuie să le spună copiilor despre minunea măreață făcută de Dumnezeu ,,pentru ca acesta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru”(v. 6). ,,El a zis ,,Când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinții lor: ,,Ce înseamnă pietrele acestea?” Să învățați pe copiii voștri și să le spuneți ,,Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat…pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică, și să vă temeți întotdeauna de Domnul Dumnezeul vostru” (v.21-24). Este evidențiată o responsabilitate dată părinților, o responsabilitate pe care o au și părinții în zilele noastre, de a le vorbi copiilor despre cine este Dumnezeu.

Și astăzi Dumnezeu așteaptă să-L implicăm în viața noastră, să ne facem timp să stăm de vorbă cu El prin rugăciune, prin citirea Cuvântului Său, prin post, printr-o viață curată trăită alături de El. Copiii cu siguranță vor vedea acel timp dedicat rugăciunii, acele zile de post, acel timp de părtășie petrecut cu Isus atât în odăiță cât și în biserică.

Felul în care ne întrebuințăm timpul ne face împliniți sau nemulțumiți (acea expresie pe care o folosim des ,,nu ne ajunge timpul”…).Isus ne învață să căutăm adevăratele valori pentru care se merită să ne sacrificăm, să lucrăm până devenim istoviți…De fapt, El este exemplul nostru! Domnul Isus, când era pe pământ își făcea timp pentru oameni, și în mod deosebit pentru copii ,,Lăsați copilașii să vină la Mine”Matei 19:14.

Prin slujirea noastră am încercat să îndemnăm, să motivăm părinții să investească timp în procesul de creștere spirituală al copiilor pentru a fi fericiți aici pe pământ, dar și în veșnicie cu El.

Fiind conștienți că lucrăm cu suflete în formare, ne-am rugat mult pentru slujirea copiilor. Am investit timp (organizând repetiții), știind ca Isus merită o lucrare frumoasă. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru împlinirea și satisfacția avută, văzând grupa noastră de copii lăudându-L pe El, slujind ca niște îngerași în fața bisericii. Dăm Slavă Mântuitorului pentru că am avut și avem oportunitatea să creștem spiritual alături de copilașii cu care slujim înaintea Lui. Și totodată ne rugăm ca Dumnezeu să ajute părinții să-și cârmuiască copiii cu o inimă neprihănită și să-i povățuiască cu mâini pricepute,  să lupte pentru creșterea spirituală și apropierea lor de DUMNEZEUL nostru VIU și ADEVĂRAT.

FOTOGRAFII: 

ÎNREGISTRĂRI AUDIO:


ÎNREGISTRĂRI VIDEO:
 [youtube.com/watch?v=NRuIKn–gx0]

Departamentul Media şi Comunicare
Coordonator: Elisabeta Vatamanu
Editori: Alexandra Știrbu și Echipa de învățători de la Grupa Mică
Suport tehnic: Adrian Iacob

Lasă un răspuns