DEJA, DAR NU ÎNCĂ

„ … Vei face bine să te îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea Numelui Lui, fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră dar să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul.”

3 Ioan  1:6-8

Preaiubiților, am bucuria să vă scriu câteva rânduri despre noi și despre perioada care a trecut de la terminarea şcolii de misiune. Acum suntem în proces de vizitare a bisericilor în care vorbim despre chemarea lui Dumnezeu de a merge la popoarele neevanghelizate. Totodată vrem să acordăm bisericilor oportunitatea de a fi parte la răspândirea Evangheliei lui Hristos în întreaga lume. Este o datorie și un privilegiu al poporului lui Dumnezeu să contribuie la satisfacerea nevoilor misionare și la înaintarea Evangheliei. Doar în acest fel va fi posibilă plecarea noastră în Mongolia pe termen lung.

Mulţumim frumos bisericilor care s-au angajat să susțină lucrarea de misiune cu post, cu rugăciune și financiar, dăruind într-un mod consecvent, lunar, pentru această lucrare. Pentru noi este o încurajare și un mare har să fim adoptați de biserici în post, rugăciune și cu finanțele lor. Domnul să vă răsplătească din belșug! Această atitudine din partea bisericilor, a fraților și surorilor față de misiune provine dintr-o dragoste a lor pentru noi, pentru Evanghelie și pentru cei fără Hristos.

Situația noastră în ceea ce priveşte susținătorii cu post, cu rugăciune și financiar este DEJA, DAR NU ÎNCĂ. Adică nu este completă. Dar avem nădejdea că Acela care a început în noi această bună lucrare o va isprăvi.

În contribuția voastră pentru chemarea noastră trebuie să vă amintim de cuvintele lui Hristos: „cine primește un prooroc, în numele unui prooroc, va primi răsplata unui prooroc; și cine primește pe un om neprihănit, în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit” (Matei 10:41)

Motive de rugăciune:
  • creștere spirituală
  • să cunoaștem pe Hristos mai mult
  • înţelepciune divină în luarea deciziilor
  • susținere cu rugăciune și finanțe pentru lucrarea de misiune
Mulţumiri:
  • celor care ne susțin în rugăciune
  • celor care ne susțin în post
  • celor crare ne susțin finaciar
  • celor care ne susțin prin încurajări

*Pentru donații folosit conturile de mai sus. Menționați la fiecare donație: Iacob Marius & Rut

Lasă un răspuns