14 octombrie 2014

DE CE SUNT PE ACEST PĂMÂNT?

Cine se încrede în bogăţii, va cădea, dar cei neprihăniţi vor înverzi ca frunzişul.
Proverbe 11.28

Binecuvântat să fie omul, care se încrede în Domnul, şi a cărui nădejde este Domnul!
Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură, când vine, şi frunzişul lui rămâne verde, în anul secetei, nu se teme, şi nu încetează să aducă roadă.
Ieremia 17.7-8

1. Totul începe cu Dumnezeu
Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute…
Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
Coloseni 1.16

Continuă lectura „14 octombrie 2014”