Regulile lui George Müller în căutarea voii lui Dumnezeu

1. Dacă vreau să aflu care este voia lui Dumnezeu trebuie să mă încredințez mai întâi că voia mea a fost adusă la supunere deplină, adică să nu păstrez nici urmă de voință proprie în ascunzișurile inimii. Voia Domnului nu ni se descoperă decât când suntem pe deplin hotărâți să o facem.
2. Caut apoi să nu mă las furat de simțuri care m-ar putea amăgi. Pentru aceasta caut serios în Scriptură îndemnul care îmi trebuie. Nu mă mulțumesc cu un îndemn care mi s-ar părea mie „al duhului”, până nu cercetez amănunțit Cuvântul, știind bine că între Cuvântul scris și între îndemnurile Duhului e întotdeauna potrivire.
3. Abia după aceea pun în cântar împrejurările ca să le cercetez în lumina Cuvântului și sub călăuzirea Duhului Sfânt.
4. În sfârșit, mă rog lui Dumnezeu să-mi arate voia Lui. În felul acesta, prin rugăciune, prin cercetarea Cuvântului, prin întrebuințarea dreptei judecăți, ajung la înțelegerea lucrurilor potrivite cunoștințeiși staturii mele duhovnicești și în deplină liniște, pornesc la lucru într-un duh de rugăciune.

Autor: Lucian Iacob

Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului!

Lasă un răspuns