Raport de misiune

Salutăm comunitatea din Dumbrăveni și toți prietenii ei.

Revenim cu informații legate de misiunea din zona Bârladului, zonă în care biserica noastră se implică prin echipa de misiune „MGM” (formată din tineri aparţinând bisericilor din Dumbrăveni, Ipoteşti şi Bosanci) și fratele Vasile Morișcă.
Cadru surprins în zona Bârladului

Experiențele sunt nenumărate, însă Evanghelia își croiește drumul ei. Expansiunea Împărăției lui Dumnezeu este în sarcina noastră ca și creștini, parte a cerului. Cu toate că ne numim o țară creștină într-o proporție covârșitoare, am întâlnit oameni care au afirmat că sunt prea bătrâni pentru a avea parte de MÂNTUIRE, ori Ioan 3:16 răstoarnă aceste afirmații. O zonă străină de Dumnezeu Continuă lectura „Raport de misiune”

Regulile lui George Müller în căutarea voii lui Dumnezeu

1. Dacă vreau să aflu care este voia lui Dumnezeu trebuie să mă încredințez mai întâi că voia mea a fost adusă la supunere deplină, adică să nu păstrez nici urmă de voință proprie în ascunzișurile inimii. Voia Domnului nu ni se descoperă decât când suntem pe deplin hotărâți să o facem.
2. Caut apoi să nu mă las furat de simțuri care m-ar putea amăgi. Pentru aceasta caut serios în Scriptură îndemnul care îmi trebuie. Nu mă mulțumesc cu un îndemn care mi s-ar părea mie „al duhului”, până nu cercetez amănunțit Cuvântul, știind bine că între Cuvântul scris și între îndemnurile Duhului e întotdeauna potrivire.
3. Abia după aceea pun în cântar împrejurările ca să le cercetez în lumina Cuvântului și sub călăuzirea Duhului Sfânt.
4. În sfârșit, mă rog lui Dumnezeu să-mi arate voia Lui. În felul acesta, prin rugăciune, prin cercetarea Cuvântului, prin întrebuințarea dreptei judecăți, ajung la înțelegerea lucrurilor potrivite cunoștințeiși staturii mele duhovnicești și în deplină liniște, pornesc la lucru într-un duh de rugăciune.