19 octombrie 2014

Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau şi ziceau: „A intrat să găzduiască la un om păcătos!“.
Luca 19.7

Zacheu

Unde ar fi putut intra Mântuitorul în această lume, fără să Se gândească la un om păcătos? Cei care se cred drepţi n-au nevoie de Hristos; ei rămân străini de har, de bucurie şi de o veşnicie de fericire. Zacheu a recunoscut în faţa Domnului nedreptăţile din viaţa sa.

Mântuitorul a depăşit cu mult aşteptările lui Zacheu. El a vrut doar să-L vadă pe Isus şi iată că acum a primit mântuirea, pe care Fiul lui Dumnezeu a venit să o aducă din cer păcătoşilor!

Păcătosului îi trebuie mântuirea, dar ea nu se găseşte decât în Acela, care a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut. Această căutare indică spre lucrarea de conştiinţă, pe care Domnul trebuie să o împlinească într-o persoană pentru a o conduce la convingerea stării sale de păcat. Ea îşi dă seama atunci că are nevoie de un Mântuitor şi ajunge astfel la punctul, în care poate să Îl primească. Odată venită mântuirea în casa lui Zacheu, toţi ai casei au putut profita de ea. În ciuda decăderii sale, Zacheu a putut să devină un om credincios. Iată de ce a intrat Hristos în casa lui! Şi iată de ce doreşte Mântuitorul să intre şi în casele noastre!

#Sămânţa bună

15 octombrie 2014

Când a flămânzit …, poporul a strigat la faraon să-i dea pâine. Faraon a spus tuturor egiptenilor: „Duceţi-vă la Iosif şi faceţi ce vă va spune el“.          Geneza 41.55

În timpul anilor de belşug, lumea i-a acordat puţină atenţie lui Iosif. Despre fraţii lui nu auzim nimic, ei fiind complet indiferenţi faţă de el. Dar a venit lipsa. Toată ţara Egiptului a flămânzit şi în curând şi Iacov cu fiii lui au avut de făcut faţă foamei şi morţii. Nevoia a determinat un strigăt după pâine, iar naţiunile trebuiau să afle şi fraţii lui Iosif să descopere, că nimeni nu poate veni în întâmpinarea nevoii lor, în afară de acela pe care l-au dispreţuit şi l-au lepădat.

Cuvintele lui faraon „faceţi ce vă va spune el“ ne îndreaptă atenţia spre cuvintele spuse de mama lui Isus la nunta din Cana Galileii: „Să faceţi orice vă va zice“. Este foarte important să înţelegem cuvintele Mariei. Să observăm că nu le-a spus oamenilor să asculte de ea, ci i-a îndreptat spre Domnul Isus, spunându-le să asculte de El.

Să ne imaginăm că egiptenii nu ar fi ascultat de Iosif. Ce s-ar fi întâmplat? Ar fi murit de foame. Ce se întâmplă dacă nu ascultăm şi nu facem ce ne spune Mântuitorul? Pedeapsa unui întuneric veşnic ne va fi viitorul, iar regretul veşnic că nu am ascultat ne va încununa frunţile.

#Sămânţa bună.