19 octombrie 2014

Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau şi ziceau: „A intrat să găzduiască la un om păcătos!“.
Luca 19.7

Zacheu

Unde ar fi putut intra Mântuitorul în această lume, fără să Se gândească la un om păcătos? Cei care se cred drepţi n-au nevoie de Hristos; ei rămân străini de har, de bucurie şi de o veşnicie de fericire. Zacheu a recunoscut în faţa Domnului nedreptăţile din viaţa sa.

Mântuitorul a depăşit cu mult aşteptările lui Zacheu. El a vrut doar să-L vadă pe Isus şi iată că acum a primit mântuirea, pe care Fiul lui Dumnezeu a venit să o aducă din cer păcătoşilor!

Păcătosului îi trebuie mântuirea, dar ea nu se găseşte decât în Acela, care a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut. Această căutare indică spre lucrarea de conştiinţă, pe care Domnul trebuie să o împlinească într-o persoană pentru a o conduce la convingerea stării sale de păcat. Ea îşi dă seama atunci că are nevoie de un Mântuitor şi ajunge astfel la punctul, în care poate să Îl primească. Odată venită mântuirea în casa lui Zacheu, toţi ai casei au putut profita de ea. În ciuda decăderii sale, Zacheu a putut să devină un om credincios. Iată de ce a intrat Hristos în casa lui! Şi iată de ce doreşte Mântuitorul să intre şi în casele noastre!

#Sămânţa bună

18 octombrie 2014

Legea Domnului este desăvârşită …; este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.
Psalmul 19.7

Cartea

Un predicator călătorea odată cu trenul spre Chicago, SUA. Lângă el aşezase o Biblie şi un mers al trenurilor. Un călător i-a spus arătând spre Biblie: „Cartea aceasta veche o consider de mult depăşită“. – „Într-adevăr?“, a fost răspunsul predicatorului. – „Da“, replică celălalt, „Vechiul Testament constă din poveşti şi istorisiri care nu par adevărate, iar pe acestea se bazează Noul Testament“. – „Azi de dimineaţă“, a răspuns predicatorul, „înainte de plecare mi-am cumpărat în gară acest mers al trenurilor şi de patru ore compar acesta cu staţiile şi orele de sosire ale trenurilor şi corespund. Dacă până aici a fost de încredere, sunt convins că va fi aşa până la Chicago“. – „Ce are a face aceasta cu constatarea mea?“, se miră celălalt. – „Ei, bine, vreau să vă spun. Această carte, Biblia, a fost pusă la probă de milioane de oameni şi chiar eu însumi am probat-o din copilărie. Multe din promisiunile, pe care le conţine, s-au împlinit deja, iar celelalte se vor împlini. Ea este un itinerar de încredere pentru călătoria omului. Dacă aţi fi probat Biblia la fel ca mine, atunci v-aţi fi îndreptat viaţa după ea. Atunci L-aţi fi cunoscut pe Acela care este «calea, adevărul şi viaţa», pe Mântuitorul, de care aveţi nevoie ca şi conducător sigur.“

#Sămânţa bună

16 octombrie 2014

Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân; totuşi îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului.
Proverbe 6.7-8

Furnicile

Furnicile ne pot fi un bun exemplu în privinţa hărniciei şi a înţelepciunii. În Proverbe 6, în versetele 7 şi 8, se atrage atenţia asupra hărniciei furnicilor, care, în împărăţia lor lipsită de un conducător, păstrează cea mai minunată ordine şi armonie.

Tot aşa pentru fiecare dintre noi este important să-L găsim astăzi pe Domnul Isus şi să-L luăm ca adevărata Pâine a vieţii, căci cei care Îl caută devreme, Îl vor găsi.

Continuă lectura „16 octombrie 2014”

15 octombrie 2014

Când a flămânzit …, poporul a strigat la faraon să-i dea pâine. Faraon a spus tuturor egiptenilor: „Duceţi-vă la Iosif şi faceţi ce vă va spune el“.          Geneza 41.55

În timpul anilor de belşug, lumea i-a acordat puţină atenţie lui Iosif. Despre fraţii lui nu auzim nimic, ei fiind complet indiferenţi faţă de el. Dar a venit lipsa. Toată ţara Egiptului a flămânzit şi în curând şi Iacov cu fiii lui au avut de făcut faţă foamei şi morţii. Nevoia a determinat un strigăt după pâine, iar naţiunile trebuiau să afle şi fraţii lui Iosif să descopere, că nimeni nu poate veni în întâmpinarea nevoii lor, în afară de acela pe care l-au dispreţuit şi l-au lepădat.

Cuvintele lui faraon „faceţi ce vă va spune el“ ne îndreaptă atenţia spre cuvintele spuse de mama lui Isus la nunta din Cana Galileii: „Să faceţi orice vă va zice“. Este foarte important să înţelegem cuvintele Mariei. Să observăm că nu le-a spus oamenilor să asculte de ea, ci i-a îndreptat spre Domnul Isus, spunându-le să asculte de El.

Să ne imaginăm că egiptenii nu ar fi ascultat de Iosif. Ce s-ar fi întâmplat? Ar fi murit de foame. Ce se întâmplă dacă nu ascultăm şi nu facem ce ne spune Mântuitorul? Pedeapsa unui întuneric veşnic ne va fi viitorul, iar regretul veşnic că nu am ascultat ne va încununa frunţile.

#Sămânţa bună.