19 octombrie 2014

Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau şi ziceau: „A intrat să găzduiască la un om păcătos!“.
Luca 19.7

Zacheu

Unde ar fi putut intra Mântuitorul în această lume, fără să Se gândească la un om păcătos? Cei care se cred drepţi n-au nevoie de Hristos; ei rămân străini de har, de bucurie şi de o veşnicie de fericire. Zacheu a recunoscut în faţa Domnului nedreptăţile din viaţa sa.

Mântuitorul a depăşit cu mult aşteptările lui Zacheu. El a vrut doar să-L vadă pe Isus şi iată că acum a primit mântuirea, pe care Fiul lui Dumnezeu a venit să o aducă din cer păcătoşilor!

Păcătosului îi trebuie mântuirea, dar ea nu se găseşte decât în Acela, care a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut. Această căutare indică spre lucrarea de conştiinţă, pe care Domnul trebuie să o împlinească într-o persoană pentru a o conduce la convingerea stării sale de păcat. Ea îşi dă seama atunci că are nevoie de un Mântuitor şi ajunge astfel la punctul, în care poate să Îl primească. Odată venită mântuirea în casa lui Zacheu, toţi ai casei au putut profita de ea. În ciuda decăderii sale, Zacheu a putut să devină un om credincios. Iată de ce a intrat Hristos în casa lui! Şi iată de ce doreşte Mântuitorul să intre şi în casele noastre!

#Sămânţa bună